حدیث نور

وبسایت حدیث نور

وبسایت حدیث نور، مجموعه ترجمه های قرآن را به صورت آنلاین در اختیار کاربران قرار داده است، همچنین از دیگر امکانات موجود در وبسایت امکان انجام استخاره ی آنلاین به همراه تفاسیر و معانی آیه های قرآن است. جهت استفاده از طریق صفحه اصلی وبسایت وارد بخش فهرست شده و زبان مورد نظرتان را انتخاب نمایید تا متن عربی قرآن را به همراه زبان انتخاب شده مشاهده نمایید.

hadisenoor.ir