قرآن ، حدیث نور

قرآن چیست ؟

قرآن کریم ، آخرین کتاب اسمانی است که از طریق وحی و از سوی خداوند تبارک و تعالی به منظور نجات بشر از تاریکی گمراهی و دلالت او به وادی تابناک هدایت به پیامبر گرامی اسلام،حضرت محمد بن عبالله (ص) نازل گردیده است. چگونگی نزول قرآن حضرت محمد در بیست و هفتم ماه رجب به پیامبری مبعوث شد و آغاز قرآن به عنوان یک کتاب مفصل ف در شب قدر از ماه رمضان و سه سال بعداز بعثت بود.و باتوجه به این که مدت نبوت پیامبر ۲۳ سال می باشد،قران در طول بیست سال به تدریج بر ایشان نازل شده است. کیفیت نزول ایات شریفه به صورت تدریجی بود تا بدین وسیله موجبات استمرار قوت قلب مبارک آن حضرت فراهم اید.

اولین قسمت از قرآن که در شب مبعث نازل شده ،پنج آیه اول سوره علق است و ایات دیگر ان در زمانی دیگر نازل شده است . اولین سوره کاملی که نازل گردید ،سوره حمد بوده و به همین جهت فاتجة الکتاب نام گرفته است و سوره نصر آخرین سوره کاملی است که بر حضرت نازل شده است. اخرین ایه بنا بر مشهور این ایه است:((واتقو یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون))(بقره-۲۸۱) و پیامبر خدا یازده روز و به قولی هفت روز پس از آن رحلت فرمودند.

شاید بتوان گفت آیه ((الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا))(مائده-۳) که برخی آن را آخرین ایه می دانند آخرین آیه در زمینه احکام بوده و آیه ((واتقوا…))به طور مطلق آخرین آیه ای است که وحی شده است.

کتاب شریف قرآن نام های دیگری نیز دارد که مشهورترین آن ها عبارت است از :فرقان ،کتاب،ذکر،تنزیل و … قرآن به سور و ایات تقسیم بندی شده و حدود آن ها توسط شخص پیامبر اکرم مغین شده است .سوره از ((سور بلد))به معنای دیوار بلند شهر گرفته شده و چون هر سوره آیاتی را در برگرفته ،چنین نام گرفته است.برخی آن رااز سور به معنای قطعه و باقی مانده از چیزی گرفته اند. آیه به معنای نشانه و علامت است سور قرآن ۱۱۴ عدد و تعداد ایات آن بیش از ۶۲۰۰ ایه ایه بوده و مطابق کوفیین شماره آیات قرآن ۶۲۳۶ آیه است.آیات و سور قرآن به دو دسته کلی ((مکی))و ((مدنی)) تقسیم می شود که این تقسیم بندی کمک شایان توجهی در کار یک محقق بشمار می رود. رسول اسلام خود امی بوده و به کتاب و قرائت آشنایی نداشته ولکن درجهت حفظ کتاب مقدس مسلمین از برخی افراد به عنوان کتاب وحی استفاده فرموده اند.

hadisenoor.ir